پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: زنجان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 29 , , 30 ] دی 1395

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , , 4 ] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] بهمن 1395

قيمت بليط: [70000 - 30000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت