محمد علیزاده
1 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: کرج سالن ارشاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , , 20 ] بهمن 1394

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت