رضا صادقی
0 - -
کنسرت رضا صادقی

خواننده: رضا صادقی

محل برگزاري کنسرت: اهواز تالار آفتاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [115000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت