استاد ایرج و سالار عقیلی
0 - -
کنسرت استاد ایرج و سالار عقیلی

خواننده: استاد ایرج و سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 28 , ] آذر 1397

قيمت بليط: [110000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حامد همایون
0 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , , 25 ] آذر 1397

قيمت بليط: [110000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سینا شعبانخانی
0 - -
کنسرت سینا شعبانخانی

خواننده: سینا شعبانخانی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , , 23 ] آذر 1397

قيمت بليط: [100000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیمین غانم
0 - -
کنسرت سیمین غانم

خواننده: سیمین غانم

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 27 , , 28 ] آبان 1397

قيمت بليط: [70000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
فرزاد فرزین
0 - -
کنسرت فرزاد فرزین

خواننده: فرزاد فرزین

محل برگزاري کنسرت: بوشهر سالن سینما آوینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [140000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رستاک حلاج
0 - -
کنسرت رستاک حلاج

خواننده: رستاک حلاج

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [100000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کاوه آفاق
0 - -
کنسرت کاوه آفاق

خواننده: کاوه آفاق

محل برگزاري کنسرت: شیراز باشگاه فرهنگی دانشگاه شیراز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , ] شهریور 1397

قيمت بليط: [80000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا یزدانی
0 - -
کنسرت رضا یزدانی

خواننده: رضا یزدانی

محل برگزاري کنسرت: شیراز مجتمع خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , , 9 ] شهریور 1397

قيمت بليط: [100000 - 90000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 4 , , 5 ] مرداد 1397

قيمت بليط: [90000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , , 19 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [90000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
0 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 10 , ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [100000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 24 , , 25 ] فروردین 1397

قيمت بليط: [85000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
امید حاجیلی
0 - -
کنسرت امید حاجیلی

خواننده: امید حاجیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , ] فروردین 1397

قيمت بليط: [90000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه سون
0 - -
کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 5 , ] فروردین 1397

قيمت بليط: [90000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه دنگ شو
0 - -
کنسرت گروه دنگ شو

خواننده: گروه دنگ شو

محل برگزاري کنسرت: آمفی تئاتر دانشگاه شیراز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 22 , ] اسفند 1396

قيمت بليط: [65000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
اشوان
0 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 11 , , 12 ] اسفند 1396

قيمت بليط: [80000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز مجتمع خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , , 3 ] دی 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حامد همایون
10 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: شیراز سالن هنر

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , , 27 , 28 ] آذر 1396

قيمت بليط: [90000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پازل بند
3 - -
کنسرت پازل بند

خواننده: پازل بند

محل برگزاري کنسرت: شیراز مجتمع خلیج فارس

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 18 , , 19 ] آذر 1396

قيمت بليط: [90000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
شهرام و حافظ ناظری
6 - -
کنسرت شهرام و حافظ ناظری

خواننده: شهرام و حافظ ناظری

محل برگزاري کنسرت: شیراز باغ عفیف آباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , , 3 ] شهریور 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه سون
1 - -
کنسرت گروه سون

خواننده: گروه سون

محل برگزاري کنسرت: بوشهر سالن سینما بهمن

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [120000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سالار عقیلی
2 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: شیراز باغ عفیف آباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 23 , ] تیر 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
اشوان
1 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , , 17 ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [70000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه چارتار
2 - -
کنسرت گروه چارتار

خواننده: گروه چارتار

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 9 , , 10 , 11 ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [70000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
کیهان کلهر
2 - -
کنسرت کیهان کلهر

خواننده: کیهان کلهر

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 3 , ] اردیبهشت 1396

قيمت بليط: [70000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه پالت
0 - -
کنسرت گروه پالت

خواننده: گروه پالت

محل برگزاري کنسرت: شیراز باشگاه دانشگاه شیراز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 16 , , 17 ] بهمن 1395

قيمت بليط: [65000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حامد همایون
10 - -
کنسرت حامد همایون

خواننده: حامد همایون

محل برگزاري کنسرت: شیراز

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , , 9 , 10 ] بهمن 1395

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه رستاک
4 - -
کنسرت گروه رستاک

خواننده: گروه رستاک

محل برگزاري کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 2 , , 5 ] بهمن 1395

قيمت بليط: [70000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت