سالار عقیلی
0 - -
کنسرت سالار عقیلی

خواننده: سالار عقیلی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 8 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [95000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیت معلم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 6 , ] اردیبهشت 1398

قيمت بليط: [85000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد معتمدی
0 - -
کنسرت محمد معتمدی

خواننده: محمد معتمدی

محل برگزاري کنسرت: یزد سالن تربیت معلم

تاريخ برگزاري کنسرت: [ 26 , ] دی 1397

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت