» »

مجتمع دلنواز زنجان

آدرس : زنجان - کیلومتر 2 جاده تبریز - مجتمع

فرهنگسرای خمینی خرمدره

آدرس : جاده ابهر به زنجان - خرمدره - شهرک گلدشت -

سالن پیام مخابرات زنجان

آدرس : زنجان - اتوبان 22 بهمن - رو به روی ستاد

سالن هلال زنجان

آدرس زنجان - میدان آزادی - فرهنگسرای هلال احمر