» »

سالن استانداری زاهدان

آدرس : زاهدان - بلوار شهید مطهری - خیابان امداد -

مجموعه کلاسیک چابهار

آدرس : منطقه آزاد چابهار - جنب هتل لیپار - مجموعه

سالن فرهنگ زابل

آدرس : زابل - خیابان فرهنگ - تقاطع فردوسی و فرهنگ

سینما هلـال زاهدان

آدرس : زاهدان - خیابان آزادی - روبروی پارک شادی

سالن جمالزهی زابل

آدرس : زابل - خیابان طالقانی

سالن نگـین هتل جهانگردی زاهدان

آدرس : زاهدان - میدان خاتم - هتل جهانگردی - سالن

سالن دهکده المپیک زاهدان

آدرس : زاهدان - خیابان بزرگمهر - سالن ورزشی دهکده