مهدی جهانی
0 - -
کنسرت مهدی جهانی

خواننده: مهدی جهانی

محل برگزاری کنسرت: گرگان سالن فخرالدین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 ] شهریور 1398

قيمت بليط: [100000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا بهرام
0 - -
کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: ارومیه تالار ملل

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 , 27 ] مرداد 1398

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علیرضا قربانی
0 - -
کنسرت علیرضا قربانی

خواننده: علیرضا قربانی

محل برگزاری کنسرت: شیراز تالار حافظ

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 31 ] مرداد 1398

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت