اشوان
0 - -
کنسرت اشوان

خواننده: اشوان

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار پرشین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 7 ] شهریور 1398

قيمت بليط: [250000 - 130000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
رضا بهرام
0 - -
کنسرت رضا بهرام

خواننده: رضا بهرام

محل برگزاری کنسرت: کیش تالار پرشین

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 8 ] شهریور 1398

قيمت بليط: [150000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت