بهنام بانی
0 - -
کنسرت بهنام بانی

خواننده: بهنام بانی

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 6 , 17 ] آذر 1397

قيمت بليط: [160000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرسین رهان
0 - -
کنسرت آرسین رهان

خواننده: آرسین رهان

محل برگزاری کنسرت: تهران مجتمع نیکوکاری رعد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 16 ] آذر 1397

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت