ایوان بند
0 - -
کنسرت ایوان بند

خواننده: ایوان بند

محل برگزاری کنسرت: کرمان سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 19 ] اسفند 1398

قيمت بليط: [120000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
محمد علیزاده
0 - -
کنسرت محمد علیزاده

خواننده: محمد علیزاده

محل برگزاری کنسرت: ساری سالن سینما سپهر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 17 ] اسفند 1398

قيمت بليط: [130000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت