هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن شهید آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] خرداد 1397

قيمت بليط: [140000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه کولی های اسپانیا
0 - -
کنسرت گروه کولی های اسپانیا

خواننده: گروه کولی های اسپانیا

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 , 25 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [120000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت