» »

سالن پرشیا اراک

آدرس : اراک - میدان امام خمینی - محل دائمی

سالن امام خمینی اراک

آدرس اراک - انتهای خیابان هپکو - ورزشگاه امام

سالن همایش طوفان اراک

آدرس اراک - کیلومتر 6 جاده خمین، مجموعه فرهنگی

سالن ستارگان اراک

آدرس اراک - خیابان امام خمینی - مجتمع فرهنگی