» »

سالن ترویج یاسوج

آدرس : یاسوج - خیابان طبیعت - سالن ترویج جهاد

سالن پوریای ولی یاسوج

آدرس : یاسوج فلکه استانداری بلوار بویر احمد

سالن شهید باهنر دهدشت

آدرس : دهدشت - نبش پل آزادگان - سالن شهید باهنر

سالن شهید ایزدپناه یاسوج

آدرس: یاسوج - میدان معلم - سالن شهید ایزدپناه