» »

سالن پوریای ولی یاسوج

آدرس : یاسوج فلکه استانداری بلوار بویر احمد

سالن شهید باهنر دهدشت

آدرس : دهدشت - نبش پل آزادگان - سالن شهید باهنر

سالن شهید ایزدپناه یاسوج

آدرس: یاسوج - میدان معلم - سالن شهید ایزدپناه