» »

سالن باغ جهانی اکبریه بیرجند

آدرس : بیرجند - خیابان معلم - میدان مادر - باغ و

سالن مجتمع سپید

آدرس : مشهد - بلوار پیروزی - بلوارخاقانی - بین

سالن کارگران گناباد

آدرس : خراسان رضوی - گناباد - میدان کار آفرین-

سالن معلم قوچان

آدرس : قوچان - بلوار آزادی - جنب فرمانداری

سالن هتل ثامن طرقبه

آدرس : مشهد ابتدای جاده طرقبه سالن آمفی تئاتر هتل

سالن چمران سبزوار

آدرس : سبزوار - جاده توحید شهر - روبه روی

سالن دهکده شاندیز

آدرس مشهد- جاده شاندیز - کیلومتر 10 - مجموعه

سالن تشریفات قوچان

آدرس قوچان - بلوار مدرس - خیابان ساحلی - بین

سینما فیروزه نیشابور

آدرس نیشابور - میدان حافظ - سینما شهر فیروزه

فرهنگسرای سیمرغ نیشابور

آدرس نیشابور - خیابان سیمرغ - جنب بوستان سیمرغ -

مجتمع فرهنگی هنری گلشن بجنورد

آدرس بجنورد - میدان نادر - خیابان تربیت - مجتمع

سالن شهدای نهم دی تربت حیدریه

آدرس تربت حیدریه - خیابان ابریشم - سالن شهدای نهم

سالن کیان بیرجند

آدرس بیرجند ، معصومیه ، بلوار صنعت و معدن ، تالار