» »

هتل لاله بیستون

آدرس : کرمانشاه - محوطه تاریخی بیستون -

تالار شهرداری اسلام آباد غرب

آدرس : اسلام آباد غرب - خیابان دانشگاه پیام نور -

سالن سینما آزادی کرمانشاه

آدرس : کرمانشاه - خیابان فردوسی - شهر فرنگ سینما

سالن امام خمینی کرمانشاه

آدرس کرمانشاه - بلوار طاق بستان - مجموعه فرهنگی