» »

سالن مولای متقیان بردسیر

آدرس : بردسیر - میدان آزادی - خیابان دکتر فاطمی -

سالن تختی شهر بابک

آدرس : کرمان - شهر بابک - بلوار پانزده خرداد -

خانه حاج آقا علی رفسنجان

آدرس : رفسنجان - روستای قاسم آباد حاجی - 5

میدان گنجعلیخان کرمان

آدرس : کرمان - میدان ارگ - بازار قدیم - میدان

سالن فجر بم

آدرس : بم - میدان سرداران شهید - ابتدای بلوار

سالن فایتون کرمان

آدرس : کرمان بلوار شهیدصدوقی نرسیده به راهی سیلو

سالن هلال احمر سیرجان

آدرس : سیرجان - خیابان وحید - خیابان کارگر -

سالن میثاق رفسنجان

آدرس : رفسنجان - ابتدای جاده لاهیجان - سالن ورزشی

سالن اداره برق کرمان

آدرس : کرمان - روبروی استانداری کرمان - مجموعه

سالن تلاش کرمان

آدرس : کرمان چهارراه کار جنب اداره تعاون کار و

مجموعه کارمانیا

آدرس : کرمان - ابتدای اتوبان هفت باغ علوی - فضای

سالن ورزشی امام علی سیرجان

آدرس کرمان - سیرجان - خیابان ورزش - سالن ورزشی

سالن فجر کرمان

آدرس کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - سالن فجر

سینما شهر تماشا

آدرس کرمان - بلوار شهید عباسپور - میدان شورا -

سالن پالیز کرمان

آدرس کرمان - جاده تهران - ابتدای بلوار راه آهن -

سالن پدیده کویر کرمان

آدرس کرمان - هفت باغ علوی - سالن مجموعه پدیده