» »

تالار الماس ملایر

آدرس : همدان - مجتمع الماس - کیلومتر جاده اراک -

سالن آزادی تویسرکان

آدرس : تویسرکان - ابتدای بلوار شهید بهشتی - سینما

فرهنگسرای بوعلی سینا

آدرس همدان - چهارراه تختی - خیابان مفتح - ساختمان

سالن سینما قدس همدان

آدرس همدان - خیابان بوعلی - سینما قدس

سالن تربیت معلم همدان

آدرس همدان - ایستگاه عباس آباد - ابتدای خیابان