» »

مجتمع تالار شهر قزوین

آدرس : قزوین - روبروی دانشگاه آزاد اسلامی باراجین

سالن ورزشی خمینی تاکستان

آدرس : تاکستان - کمربندی تاکستان - روبروی خیابان

سالن رجایی قزوین

آدرس : قزوین _ مینودر _ میدان گلها _ جنب هتل ورزش

تالار شهر قزوین

آدرس : قزوین روبروی دانشگاه آزاد اسلامی باراجین

تالار باران قزوین

آدرس : کیلومتر 35 جاده قدیم قزوین به آبیک - مجتمع