» »

سالن بهمن خورموج

آدرس : خورموج - بلوار بسیج لنگک - محموعه ورزشی

سالن نصر بندر دیر

آدرس : بندردیّر - بلوار معلم - مجموعه ورزشی سالن

سالن نامداری کنگان

آدرس : کنگان - پشت مدیریت آموزش و پرورش - سالن

سالن لیان بوشهر

آدرس : بوشهر - میدان شهرداری - جنب هتل دلوار -

سالن هنر کنگان

آدرس : کنگان - شهرک شهید بهشتی - خیابان فرهنگ -

مجتمع فرهنگی 9 دی بوشهر

آدرس : بوشهر - مجتمع فرهنگی 9 دی - پلاتو استاد

تالار ترنج کنگان

آدرس : کنگان - روبروی اداره اماکن - تالار ترنج

تالار میلاد گناوه

آدرس : گناوه - چهارراه طالقانی - روبروی کشتیرانی

سالن خلیج فارس کنگان

آدرس : شهرک ایثار - پشت سینما فرهنگ و ارشاد -

سالن سینما آوینی بوشهر

آدرس بوشهر - خیابان بهمنی - میدان رفاه - سینما

سینما بهمن بوشهر

آدرس بوشهر - خیابان امام - سینما بهمن