» »

تالار اروس ارومیه

آدرس : ارومیه - 6 کیلومتری جاده مهاباد - تالار

تالار رازاوه بوکان

آدرس : بوکان - ابتدای جاده تفریحی کوسه - تالار

سالن دریا ارومیه

آدرس : ارومیه - کیلومتر 4 جاده سرو - سالن دریا

تالار دریا بوکان

آدرس : بوکان - کیلومتر 2 جاده بوکان سقز - تالار

سالن هوریان ارومیه

آدرس ارومیه - جاده اوشنویه - سالن هوریان

تالار ارومیه

آدرس ارومیه - کیلومتر 9 جاده ارومیه مهاباد -

سالن سیمرغ بوکان

آدرس آذربایجان غربی - بوکان - اداره فرهنگ و ارشاد