» »

تالار نوری ارومیه

آدرس : ارومیه - کیلومتر 4 جاده سرو

تالار ملل ارومیه

آدرس : ارومیه - کیلومتر یک جاده بالانج - مجتمع

تالار پیوند بوکان

آدرس : بوکان - کیلومتر 1 جاده بوکان به سقز -

تالار ایرانیان ارومیه

آدرس : ارومیه - کیلومتر 2 جاده مهاباد - تالار

تالار کسری سردشت

آدرس : سردشت - کیلومتر 8 جاده ربط سردشت - روبروی

تالار 5 ستاره ارومیه

آدرس : کیلومتر 2 جاده مهاباد - تالار 5 ستاره

تالار امپراطور سلماس

آدرس : سلماس - جاده سلماس به تازشهر - تالار

تالار اروس ارومیه

آدرس : ارومیه - 6 کیلومتری جاده مهاباد - تالار

سالن نیاوران میاندوآب

آدرس : میاندوآب - میدان عاشورا - 200 متر به طرف

تالار اروس ارومیه

آدرس : ارومیه - 6 کیلومتری جاده مهاباد - تالار

تالار رازاوه بوکان

آدرس : بوکان - ابتدای جاده تفریحی کوسه - تالار

سالن دریا ارومیه

آدرس : ارومیه - کیلومتر 4 جاده سرو - سالن دریا

تالار دریا بوکان

آدرس : بوکان - کیلومتر 2 جاده بوکان سقز - تالار

سالن هوریان ارومیه

آدرس ارومیه - جاده اوشنویه - سالن هوریان

تالار ارومیه

آدرس ارومیه - کیلومتر 9 جاده ارومیه مهاباد -

سالن سیمرغ بوکان

آدرس آذربایجان غربی - بوکان - اداره فرهنگ و ارشاد