کنسرت تهران

ریچارد کلایدرمن
0 - -
کنسرت ریچارد کلایدرمن

خواننده: ریچارد کلایدرمن

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 1 , 2 , 3 ] تیر 1397

قيمت بليط: [300000 - 100000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
سیمین غانم
0 - -
کنسرت سیمین غانم

خواننده: سیمین غانم

محل برگزاری کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 14 , 15 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [115000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
علی زندوکیلی
0 - -
کنسرت علی زندوکیلی

خواننده: علی زندوکیلی

محل برگزاری کنسرت: تهران برج میلاد

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [140000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
عاشقانه های پاپ
0 - -
کنسرت عاشقانه های پاپ

خواننده: عاشقانه های پاپ

محل برگزاری کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 , 25 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [160000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت