کنسرت شهرستان

هوروش بند
0 - -
کنسرت هوروش بند

خواننده: هوروش بند

محل برگزاری کنسرت: بوشهر سالن شهید آوینی

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] خرداد 1397

قيمت بليط: [140000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
حمید هیراد
0 - -
کنسرت حمید هیراد

خواننده: حمید هیراد

محل برگزاری کنسرت: تبریز تالار هتل کایا

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 26 ] خرداد 1397

قيمت بليط: [90000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
آرش و مسیح
0 - -
کنسرت آرش و مسیح

خواننده: آرش و مسیح

محل برگزاری کنسرت: بندر خمینی سالن حقگو

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 25 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [130000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
گروه کولی های اسپانیا
0 - -
کنسرت گروه کولی های اسپانیا

خواننده: گروه کولی های اسپانیا

محل برگزاری کنسرت: بندرعباس سالن فجر

تاريخ برگزاری کنسرت: [ 24 , 25 ] اردیبهشت 1397

قيمت بليط: [120000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت