پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: صومعه سرا تالار فارابی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 29] دی 1396

قيمت بليط: [90000 - 55000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تبریز تالار هتل کایا

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 4] بهمن 1396

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: اراک مجتمع ستارگان

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 20] دی 1396

قيمت بليط: [85000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: آمل سالن اریکه آریایی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 4] دی 1396

قيمت بليط: [100000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: اصفهان تالار رودکی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 24] آذر 1396

قيمت بليط: [65000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: کیش تالار شهر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 14] آذر 1396

قيمت بليط: [140000 - 65000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: قزوین نمایشگاه بین المللی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 11] آذر 1396

قيمت بليط: [100000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن وزارت کشور

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 8 , 7] آذر 1396

قيمت بليط: [150000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
3 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: شیراز باغ عفیف آباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 12] شهریور 1396

قيمت بليط: [70000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: جلفا پارک ملت

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 10] شهریور 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: رامسر سالن تله کابین

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 2] شهریور 1396

قيمت بليط: [90000 - 45000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: اصفهان تالار رودکی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 13] مرداد 1396

قيمت بليط: [65000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
3 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: رشت سالن یادگار امام

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 11] مرداد 1396

قيمت بليط: [120000 - 60000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
4 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: کرمانشاه سالن خمینی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 19] مرداد 1396

قيمت بليط: [80000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
2 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: اصفهان تالار رودکی

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 22 , 21] تیر 1396

قيمت بليط: [65000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: کرج سالن انقلاب

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 15] تیر 1396

قيمت بليط: [150000 - 80000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تبریز تالار هتل کایا

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 18 , 17] تیر 1396

قيمت بليط: [110000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: ماسال تالار پاتریس

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 25] فروردین 1396

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: خرم آباد سالن بانک صادرات

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 28] فروردین 1396

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: سیرجان

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 18] بهمن 1395

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: کرمان سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 19] بهمن 1395

قيمت بليط: [110000 - 70000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: زنجان سالن هلال احمر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 30 , 29] دی 1395

قيمت بليط: [100000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: گنبدکاووس سالن ارشـاد

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 4 , 3] بهمن 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تهران سالن میلاد نمایشگاه

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 24] دی 1395

قيمت بليط: [95000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تهران تالار وحدت

تاريخ برگزاري کنسرت: [28 , 27 , 26] آذر 1395

قيمت بليط: [150000 - 75000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: سنندج سالن فجر

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 1] مهر 1395

قيمت بليط: [70000 - 40000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
1 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: تهران کاخ سعدآباد

تاريخ برگزاري کنسرت: [9 , 8 , 7] مهر 1395

قيمت بليط: [180000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
پرواز همای
0 - -
کنسرت پرواز همای

خواننده: پرواز همای

محل برگزاري کنسرت: لاهیجان سالن شهدا

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 29] شهریور 1395

قيمت بليط: [80000 - 50000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت