مازیار فلاحی
0 - -
کنسرت مازیار فلاحی

خواننده: مازیار فلاحی

محل برگزاري کنسرت: بوکان سالن سیمرغ

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 0 , 29] دی 1396

قيمت بليط: [70000 - 35000] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت
مجید خراطها
2 - -
کنسرت مجید خراطها

خواننده: مجید خراطها

محل برگزاري کنسرت: بوکان مجتمع سیمرغ

تاريخ برگزاري کنسرت: [0 , 10 , 9] مهر 1395

قيمت بليط: [] تومان

اطلاعات بيشتر در مورد اين کنسرت