» »

سالن ورزشی امام علی سیرجان

آدرس کرمان - سیرجان - خیابان ورزش - سالن ورزشی

سالن فجر کرمان

آدرس کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - سالن فجر

سینما شهر تماشا

آدرس کرمان - بلوار شهید عباسپور - میدان شورا -

سالن پالیز کرمان

آدرس کرمان - جاده تهران - ابتدای بلوار راه آهن -

سالن پدیده کویر کرمان

آدرس کرمان - هفت باغ علوی - سالن مجموعه پدیده